unicharm

Gentle care for life

 

Giới thiệu doanh nghiệpThông tin công ty đầu trang

Quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi đang không ngừng củng cổ hệ thống của mình và nỗ lực cải thiện để hiện thực phương pháp quản trị cộng hưởng.

Tập đoàn Unicharm đưa ra phương pháp quản trị cộng hưởng dựa trên lý tưởng doanh nghiệp trong việc theo đuổi nguyên tắc quản lý doanh nghiệp chân chính. Quản trị doanh nghiệp bao gồm sự tăng trưởng của Công ty, sự phát triển của xã hội và hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội

Vào tháng 6 năm 1999, chúng tôi đã giới thiệu một hệ thống điều hành mới để thực hiện nhanh chóng các hoat động trong đó làm rõ trách nhiệm điều hành và thẩm quyền của từng cá nhân. Trong năm 2004, chúng tôi đưa ra mô hình SAPS (Lập kế hoạch – Thực hiện – HIệu quả - Lập kế hoạch), trong đó là đúc kết các phương pháp quản lý và nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng cuộc sống và lòng tự tôn của con người. Chúng tôi đang thúc đẩy các hoạt động dựa trên một hệ thống xác định rõ thời gian và năng lượng tập trung từng vấn đề ưu tiên bằng cách thiết lập rõ mục tiêu. Vì thế, tập đoàn đang nỗ lực để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các chức năng quản lý của bộ phận ban lãnh đão.

Hội đồng quản trị họp mỗi tháng một lần để thảo luận về những vấn đề quan trọng liên quan đến việc thực hiện các hoạt động ở cấp độ điều hành. Các cuộc họp này cũng là cơ hội cho bộ phận giám đốc để phân tích sự phát triển của công ty hướng tới mục tiêu quản lý chung cũng như là diễn đàn để giải quyết bất kì vấn đề nào về mặt quản lý.

Cơ cấu quản lý hiện tại của Unicharm bao gồm 8 giám đốc, 21 cán bộ điều hành  và 4 kiểm toán viên của công ty, bao gồm 2 kiểm toán viên ngoài công ty (Tính đến ngày 06 tháng 07 năm 2011)

 

Lên đầu trang

Copyright© Unicharm Corporation
Công ty Cổ phần Diana Unicharm
Giấy CNĐT: 9853086262 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 22/9/2011
Địa chỉ : Khu Công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024 3644 5758
Hotline 1900 585896
Email : cskh@unicharm.com

unicharm