unicharm

Gentle care for life

 

Giới thiệu doanh nghiệpThông tin công ty đầu trang

Triết lý hoạt động

 

Chúng tôi luôn tuân thủ tập hợp giá trị và nguyên tắc “Hành động để sẻ chia” nhằm đạt được mục tiêu hiện thực hóa các lý tưởng của Unicharm

Chúng tôi phấn đấu theo đuổi nguyên tắc quản lý doanh nghiệp chân chính bao gồm sự tăng trưởng của Công ty, sự phát triển của xã hội và hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội của chúng ta”. Trong tuyên bố nhiệm vụ năm 1974, chúng tôi ủng hộ nguyên tắc xã hội và doanh nghiệp cần phải phát triển đồng thời, và chúng tôi đã đưa nguyên tắc đó vào hướng dẫn quản lý của mình. Năm 1999, chúng tôi ban hành “Tuyên thệ niềm tin và nguyên tắc hành động của doanh nghiệp “ và “ Tinh thần Ngũ Đại và Nguyên tắc hành động của nhân viên”. Những triết lý này khẳng định rõ tập hợp giá trị của tập đoàn, và các quy tắc ưng xử dựa trên các tập hợp giá trị này. Năm 2004, chúng tôi đã thiết lập “Phương châm hành động”, bao gồm toàn bộ nguyên tắc hành động kế thừa từ các quan điểm trước đó, sau đó phổ biến và loa tỏa cho toàn bộ nhân viên tập đoàn.

Lý tưởng Unicharm

1. Chúng tôi đóng góp để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người bằng cách đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng ở trong và ngoài nước.
1. Chúng tôi luôn phấn đấu theo đuổi các nguyên tắc quản lý công ty chính xác để nhằm đem đến sự tăng trưởng của công ty, sự phát triển của xã hội và hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội của chúng ta.
1. Chúng tôi hướng đến việc mang lại kết quả của sự hợp tác dựa trên sự chính trực và hòa thuận bằng cách tôn trọng sự độc lập của mỗi cá nhận và phấn đấu việc xúc tiến 5 trọng điểm chính.

(Ban hành năm 1974)

 

Tuyên thệ niềm tin và nguyên tắc hành động của công ty

Tuyên thệ với khách hàng

Chúng tôi xin hứa sẽ luôn luôn nỗ lực hết mình để nhận được sự ủng hộ từ khách hàng.

Tuyên thệ với cổ đông

Chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện việc mang lại lợi nhuận đứng đầu trong nghiệp ngành.

Tuyên thệ với đối tác

Chúng tôi xin hứa thực hiện việc hợp tác cùng phát triển bằng việc giữ vững mối quan hệ công bằng và bình đẳng

Tuyên thệ với nhân viên

Chúng tôi xin hứa sẽ mang lại cho từng nhân viên sự tự tin và niềm tự hào để hiện thực niềm hạnh phúc cho bản thân cũng như gia đình của các bạn.

Tuyên thệ với xã hội

Chúng tôi xin hứa thông qua tất cả các hoạt động kinh doanh để đóng góp về vật chất lẫn tinh thần cho cộng đồng và toàn thể xã hội.

(Ban hành năm 1999)

 

Tinh thần ngũ đại và nguyên tắc hành động của nhân viên

Sáng tạo và đổi mới

Chúng tôi tôn trọng những sáng tạo tạo ra giá trị mới cho xã hội, luôn luôn duy trì tinh thần đổi mới.

Quyền sở hữu

Chúng ta kế thừa tinh thần của người sáng lâp đi trước, luôn nỗ lực giải quyết các vấn đề trên quan điểm của toàn bộ công ty nhằm vào mục đích đạt được mục tiêu quản lý  toàn tập đoàn.

Sự đương đầu thử thách

Chúng ta không sợ thật bại, luôn tin tưởng vào việc đương đầu thử thách trong khả năng của mình, liên tục đổi mới năng lực của bản thân mình để tạo tư thế tích cực, sẵn sàng đương đầu.

Sự lãnh đạo

Chúng ta phải vạch rõ cách thức phương hướng nên thực hiện trong tổ chức để trở thành người dẫn đầu để có thể lãnh đạo, truyền cảm hứng cho người khác bằng ý chí của bản thân của mình.

Sự công bằng

Chúng ta với tinh thần tôn trọng con người để thực hiện hoạt động kinh doanh công chính trên quan điểm đạo đức cao quý.

(Ban hành năm 1971 và sửa đổi năm 1999)

 

Phương châm hành động của tập đoàn Unicharm

Phương châm hành động thể hiện phương thức hành động để đưa lý tưởng Unicharm và Nguyên tắc hành động vào thực tiễn. Các cộng sự trong tập đoàn sử dụng Phương châm hành động này để đưa ra quyết định và hành động trong công việc hàng ngày của họ.

 

3 yếu tố DNA

Tập đoàn Unicharm được thành lập vào năm 1961 với vốn điều  lệ 3 triệu yên và 24 nhân viên tại thành phố Kawanoe (hiện là thành phố Shikoku), Ehime Prefecture.

Hiện nay, tập đoàn đã phát triển với quy mô trên 6000 nhân viên hiện đang làm việc trên toàn thế giới. Và các hoạt động kinh doanh của tập đoàn đã được mở rộng không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở nhiều quốc gia khác ở châu Á, Trung Đông, châu Âu cũng như một số khu vực khác trên thế giới.

Dù qua nhiều thay đổi, Unicharm đã gieo trồng một văn hóa doanh nghiệp và tinh thần được gọi là 3 yếu tố DNA được lưu truyền rộng rãi trong toàn tập đoàn.

3 yếu tố DNA đại diện cho các giá trị của Unicharm, hỗ trợ xuyên suốt cho các hoạt động của công ty, và là những yếu tố mà các quản lý cấp cao thường xuyên chia sẻ cho các nhân viên của mình.

Trở thành số 1 nhờ cống hiến không ngừng

Chính việc cống hiến không ngừng để mang đến sự thỏa mãn của khách hàng ở mức cao nhất mới giúp chúng ta trở thành số 1.
Nhiệm vụ của vị trí số 1 là phải liên tục tạo ra sự hài lòng và thỏa mãn chưa từng có tiền lệ trước đó.
Muốn vậy, cần tập trung trí tuệ và khả năng hành động của tất cả mọi người để dốc lòng phụng sự khách hàng ở mức cao nhất.

Giá trị thay đổi

Thay đổi giá trị chung
Con người trưởng thành nhờ sự thay đổi, và hiệu quả kinh doanh sẽ được cải thiện.
Sự  thay đổi cần được cải thiện đến mức độ mà bản thân sự thay đổi đó sẽ sinh ra giá trị.

Nguyên nhân ở chính mình

Tất cả nguyên do và trách nhiệm đều từ bản thân mà ra.
Chúng ta nên thường xuyên lắng nghe từ người khác và nhìn vào những điểm thiếu sót để cải thiện, không quy đổi trách nhiệm cho người khác.

 
 

Lên đầu trang

Copyright© Unicharm Corporation
Công ty Cổ phần Diana Unicharm
Giấy CNĐT: 9853086262 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 22/9/2011
Địa chỉ : Khu Công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024 3644 5758
Hotline 1900 585896
Email : cskh@unicharm.com

unicharm