unicharm

Gentle care for life

 

Trình duyệt hỗ trợ

 

Trình duyệt tối ưu

Website đã được thử nghiệm với những trình duyệt dưới đây

  • Windows Internet Explorer 10.0 or better
  • The latest version of Firefox for Windows
  • Macintosh Safari 3 and above

Plug-ins cần thiết cho trang website

Flash

Trang website có sử dụng Shockwave Flash. Nếu không có sẵn ứng dụng trên, vui lòng tải phiên bản cập nhập nhất của Flash Player.

PDF

Phần mềm Adobe Reader là cần thiết để đọc được những tệp dưới dạng PDF hiện có trên website. Nếu không có sẵn ứng dụng trên, vui lòng tải phiên bản cập nhập nhất của Adobe Reader.

  

Quảng cáo truyền hình

Phần mềm Windows Media Player là cần thiết để xem được Quảng cáo truyền hình hiện có trên website. Nếu không có sẵn ứng dụng trên, vui lòng tải phiên bản cập nhập nhất của Window Media Player.

Lên đầu trang

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm