unicharm

Gentle care for life

 

Thông tin sản phẩmThông tin sản phẩm đầu trang

  • Ngành hàng Chăm sóc Trẻ em
  • Ngành hàng Chăm sóc phụ nữ
  • Ngành hàng chăm sóc người lớn tuổi
  • Ngành hàng Khăn giấy ướt
  • Ngành hàng Khẩu trang

Băng thấm tiểu

 

Thấm nhanh vượt trội, thích hợp cho phụ nữ gặp vấn đề són tiểu

Danh mục Ngành hàng chăm sóc người lớn tuổi

 

Lên đầu trang

Copyright© Unicharm Corporation

unicharm