1. Top
  2. Về chúng tôi
  3. Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi đang không ngừng củng cố hệ thống và nỗ lực thúc đẩy Quản trị doanh nghiệp chuẩn mực

Tập đoàn Unicharm nỗ lực đạt được “ Quản trị doanh nghiệp chuẩn mực ” thông qua các cam kết trong lý tưởng Unicharm. Chúng tôi hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn thông qua sự hợp tác hiệu quả với các bên liên quan, đồng thời đảm bảo sự tôn trọng và niềm tin của xã hội.

 

Để thực hiện các mục tiêu này, chúng tôi đã thiết lập chính sách cơ bản về quản trị doanh nghiệp nhằm đạt được sự quản lý minh bạch, công bằng, khẩn trương và quyết đoán bằng cách thực hiện đối thoại trung thực và thường xuyên nhằm nhận được ủng hộ từ các bên liên quan, nỗ lực cải thiện ESG và môi trường doanh nghiệp giúp ban lãnh đạo có thể đưa ra quyết định phù hợp vào kịp thời.

Share On