1. Top
  2. Về chúng tôi
  3. Unicharm way

Unicharm way

Chúng tôi phấn đấu theo đuổi nguyên tắc quản lý doanh nghiệp chân chính bao gồm sự tăng trưởng

của Công ty, sự phát triển của xã hội và hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội của chúng ta”. Trong tuyên bố nhiệm vụ

năm 1974, chúng tôi ủng hộ nguyên tắc xã hội và doanh nghiệp cần phải phát triển đồng thời, và chúng tôi đã đưa nguyên

tắc đó vào hướng dẫn quản lý doanh nghiệp. Năm 1999, chúng tôi ban hành “Tuyên thệ niềm tin và nguyên tắc hành động

của doanh nghiệp “ và “ Tinh thần Ngũ Đại và Nguyên tắc hành động của nhân viên”. Năm 2017, chúng tôi đã phát triển

"3 yếu tố DNA" ban đầu, văn hóa doanh nghiệp từ thời điểm thành lập, thành "Ba yếu tố DNA mới BOP-ship" là quan điểm

chung về giá trị của tất cả các nhân viên trong Tập đoàn.

Lý tưởng Unicharm

  1. Chúng tôi đóng góp để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người bằng cách đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng ở trong và ngoài nước.
  2. Chúng tôi luôn phấn đấu theo đuổi các nguyên tắc quản lý công ty chính xác để nhằm đem đến sự tăng trưởng của công ty, sự phát triển của xã hội và hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội của chúng ta.
  3. Chúng tôi hướng đến việc mang lại kết quả của sự hợp tác dựa trên sự chính trực và hòa thuận bằng cách tôn trọng sự độc lập của mỗi cá nhận và phấn đấu việc xúc tiến 5 trọng điểm chính.

(Ban hành năm 1974)

Tuyên thệ niềm tin và nguyên tắc hành động của công ty

Tuyên thệ với khách hàng

Chúng tôi xin hứa sẽ luôn luôn nỗ lực hết mình để nhận được sự ủng hộ từ khách hàng.

Tuyên thệ với cổ đông

Chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện việc mang lại lợi nhuận đứng đầu trong nghiệp ngành.

Tuyên thệ với đối tác

Chúng tôi xin hứa thực hiện việc hợp tác cùng phát triển bằng việc giữ vững mối quan hệ công bằng và bình đẳng

Tuyên thệ với nhân viên

Chúng tôi xin hứa sẽ mang lại cho từng nhân viên sự tự tin và niềm tự hào để hiện thực niềm hạnh phúc cho bản thân cũng như gia đình của các bạn.

Tuyên thệ với xã hội

Chúng tôi xin hứa thông qua tất cả các hoạt động kinh doanh để đóng góp về vật chất lẫn tinh thần cho cộng đồng và toàn thể xã hội.

(Ban hành năm 1999)

5 trụ cột tinh thần chủ đạo và nguyên tắc hành động của nhân viên

Tinh thần sáng tạo và đổi mới

Chúng tôi tôn trọng những sáng tạo tạo ra giá trị mới cho xã hội, luôn luôn duy trì tinh thần đổi mới.

Tinh thần sở hữu

Chúng ta kế thừa tinh thần của người sáng lập đi trước, luôn nỗ lực giải quyết các vấn đề trên quan điểm của toàn bộ công ty nhằm vào mục đích đạt được mục tiêu quản lý toàn Tập đoàn.

Tinh thần đương đầu thử thách

Chúng ta không sợ thất bại, luôn tin tưởng vào việc đương đầu thử thách trong khả năng của mình, liên tục đổi mới năng lực của bản thân mình để tạo tư thế tích cực, sẵn sàng đương đầu.

Tinh thần lãnh đạo

Chúng ta phải vạch rõ cách thức phương hướng nên thực hiện trong tổ chức để trở thành người dẫn đầu có thể lãnh đạo, truyền cảm hứng cho người khác bằng ý chí của bản thân mình.

Tinh thần công bằng

Chúng ta với tinh thần tôn trọng con người để thực hiện hoạt động kinh doanh công chính trên quan điểm đạo đức cao quý.

(Ban hành năm 1971 và sửa đổi năm 1999)

Phương châm hành động của tập đoàn Unicharm

Phương châm hành động thể hiện phương thức hành động để đưa lý tưởng Unicharm và Nguyên tắc hành động vào thực tiễn. Các cộng sự trong tập đoàn sử dụng Phương châm hành động này để đưa ra quyết định và hành động trong công việc hàng ngày của họ.

BOP - Ship

Văn hóa doanh nghiệp Unicharm được duy trì từ những ngày đầu tiên khởi nghiệp

Từ “Ba yếu tố DNA” đến “Ba yếu tố DNA và BOP-Ship”

Unicharm đã đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững trong khi vẫn duy trì tinh thần và văn hóa doanh nghiệp từ những ngày đầu tiên thành lập, được kết tinh trong “Ba yếu tố DNA”. Trong những năm gần đây, Unicharm đã mở rộng hoạt động kinh doanh từ Nhật Bản sang Châu Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Mỹ. Sự mở rộng này dẫn đến sự gia tăng số lượng nhân viên tại hải ngoại. Do vậy, "Ba yếu tố DNA" đã được cấu trúc lại thành "BOP-Ship" để dễ hiểu hơn. Ba yếu tố DNA và BOP-Ship đại diện cho các giá trị của Unicharm, là nền tảng cho các hoạt động của Tập đoàn và được chia sẻ bởi tất cả thành viên từ quản lý cấp cao đến từng nhân viên.

Sứ mệnh : Hiện thực hóa một Xã hội Gắn kết

“Hiện thực hóa một xã hội gắn kết =Hòa nhập xã hội”

Xã hội thịnh vượng và nhân ái, nơi mọi người trên thế giới đều bình đẳng, được tôn trọng, hỗ trợ và hiểu biết lẫn nhau

Tầm nhìn : NOLA & DOLA

Định hướng bởi thông điệp NOLA & DOLA, chúng tôi đã và đang nỗ lực để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người trên toàn thế giới. Nhìn lại hành trình kể từ khi Unicharm được thành lập vào năm 1961, chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu giúp giảm bớt những gánh nặng hằng ngày mà người tiêu dùng phải đối mặt trong cuộc sống như sự khó chịu, bất tiện và điều kiện vệ sinh không đảm bảo, đại diện cho thuật ngữ NOLA trong thông điệp. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự mới chỉ bắt đầu tiếp cận  thuật ngữ DOLA - cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mang lại cho khách hàng niềm vui và sự thoải mái hơn.

Khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển và thói quen mua hàng của người tiêu dùng trở nên đa dạng hơn, công nghệ kỹ thuật số sẽ đóng vai trò quan trọng giúp đáp ứng chính xác nhu cầu của người tiêu dùng. Thay vì dựa vào linh cảm hoặc kinh nghiệm trong quá khứ, chúng tôi sẽ phân tích lịch sử mua hàng để hình dung thói quen mua sắm và điều chỉnh chiến lược tiếp thị phù hợp với nhu cầu của mỗi cá nhân.

Thông qua quá trình này, chúng tôi mong muốn đưa Unicharm trở thành một thương hiệu uy tín toàn cầu.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến với chất lượng hàng đầu thế giới, đồng thời mang đến sự tự tin và hài lòng, nhằm tạo ra một xã hội gắn kết, nơi mọi người ở khắp mọi nơi có cuộc sống tự chủ và hỗ trợ lẫn nhau.

Giá trị: Quản trị Cộng hưởng

Áp dụng “Quản trị cộng hưởng” triển khai các chiến lược

- hợp tác chặt chẽ giữa quản lý và nhân viên tuyến đầu

Frontline employees and management share information to ensure they are working toward the same goals

Tại Unicharm, ban lãnh đạo sử dụng phản hồi từ tuyến cơ sở khi phát triển các chiến lược, nhân viên được giải thích và hiểu rõ hơn về quan điểm của ban lãnh đạo để đưa ra hành động phù hợp. Phương pháp giao tiếp cân bằng này cải thiện đáng kể năng lực của toàn tổ chức, giúp cấp quản lý và nhân viên tuyến đầu cùng nhau hướng tới các mục tiêu chung. Chúng tôi gọi đây là "Quản trị cộng hưởng" và là yếu tố then chốt đằng sau sự phát triển của Tập đoàn. Để đảm bảo các chiến lược kinh doanh có cơ hội thành công lớn hơn, chúng tôi đang bồi dưỡng đội ngũ “nhân sự cộng hưởng” có tư duy quốc tế, hiểu biết sâu sắc về các yếu tố DNA, văn hóa doanh nghiệp và chiến lược của Unicharm để đảm nhận các vị trí quan trọng ở nước ngoài.

Share On